Beperkte aansprakelijkheid

Kliniek Veldhoven heeft de grootste zorg besteed aan het samenstellen en laten maken van de website/nieuwsbrief. Het kan voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. De op de website/nieuwsbrief aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website/nieuwsbrief onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Er kan geen overeenkomst tot stand komen op basis van dergelijke fouten.

De informatie op deze website of in de nieuwsbrief heeft niet de intentie volledig te zijn of een gesprek met een plastisch chirurg te vervangen. Het is goed dat u zich realiseert dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan op de website of in de nieuwsbrief is beschreven.

Acties

Voor alle (actie)voorwaarden geldt, daar waar niet in is voorzien: Kliniek Veldhoven bepaalt.

Copywright

Niets van deze website of de nieuwsbrief mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf.